ขั้นตอนการวางบิลรับเช็ค บริษัท

ขั้นตอนการวางบิลรับเช็ค

- ท่านต้องนำใบ Perchase Requisition (PR) และ Perchase Order (PO) มาด้วยทุกครั้ง ที่วางบิล

- ท่านต้องนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีมาด้วยทุกครั้งที่รับเช็ค

- หากชี่อที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องท่านจะต้องทำการแก้ไขก่อน แล้วจึงนำมารับเช็คในครั้งต่อไป

- รับวางบิลทุกวันทำการ ตั้งแต่ 09.00 น.-16.00 น.

- กำหนดวันและเวลาในการรับเช็คตามตาราง ในวันทำการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน กรณีติดวันหยุด นักขัตฤกษ์ ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป

- วันและเวลาทำการของบริษัทคือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 น.-18.00 น. ยกเว้น วันหยดุ นักขัตฤกษ์

 -หากท่านมีข้อสงสัย ในการวางบิล รับเช็ค กรณุาติดต่อ 02...


โดย : มิตรภาพ 13 ต.ค. 2563 03:05:13 น.
ดู 239 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้