อีคิว หรือ Emotional Quotient หมายถึง และหลักในการฝึกอีคิวตั้งแต่เล็กๆ

อีคิว หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์  มีหลักในการฝึกอีคิวตั้งแต่เล็กๆ ดังนี้

          1.สอนให้ลูกรู้จักเรียกอารมณ์แต่ละแบบให้ถูกต้อง โดยพ่อแม่เป็นผู้บอก เช่น เมื่อเห็นลูกโกรธ อาละวาด อย่าเพิ่งรีบสอนหรือบอกให้หยุด แต่ให้รีบสะท้อน "หนูกำลังโกรธ"

          2.สอนให้ลูกเข้าอกเข้าใจ เห็นใจผู้อื่น โดยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างความมีน้ำใจ ซื้อของฝากเพื่อนบ้านหรือคนในครอบครัว แสดงความรัก ความเห็นใจต่อคนในและนอกครอบครัวตามขอบเขตที่เหมาะสม อาจทำงานการกุศลให้ลูกเห็นและให้ลูกมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หรือช่วยเหลือ ผู้เดือดร้อนด้านต่างๆ

          3. ฝึกลูกให้มีแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ โดยการชื่นชมสิ่งดีๆ ที่ลูกทำอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเอง หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตัวเขาเอง จะทำให้ลูกภูมิใจและมองเห็นความสามารถของตัวเขาได้ชัดเจนขึ้น จนเกิดความมั่นใจในตัวเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตไปสู่ความสำเร็จ

          4.ผู้ใหญ่ที่ฝึกเด็ก จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองและฝึกอีคิวไปพร้อมๆ กัน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เด็ก

          5.ในช่วงที่มีความโกรธ ควรปล่อยให้เด็กได้ระบายความโกรธ อย่างเหมาะสม โดยยังไม่ตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์ เช่นอนุญาตให้เด็กร้องไห้เสียงดังได้ แต่ไม่อนุญาตให้ระบายความโกรธแบบที่ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเจ็บตัว และต้องไม่ทำลายข้าวของ เมื่อความโกรธของเด็กผ่านพ้นไปแล้ว ควรปลอบโยน ชักชวนเขาไปทำกิจกรรมปกติ เมื่อสงบไปอีกสักระยะ จึงจะมานั่งพูดคุยและสอนแนวทางการแสดงออกที่เหมาะสม จึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้

          ทั้งนี้ ผู้ที่บุตรหลานมีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์จิตใจ หรือปัญหาการเรียนรู้ ที่ผิดปกติ ตลอดจนต้องการปรึกษาวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้มีพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมกับวัย สามารถปรึกษาคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 14 บริการตรวจ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือติดต่อโทร.1415 ต่อ 61438-40

http://www.thaihealth.or.th/


โดย : กรกฎ 07 ธ.ค. 2559 23:47:47 น.
ดู 367 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้