ปัญหาสังคมไทย

1. ยาเสพติต


2. การโกงคอรัปชั่น


3. ปัญหายากจน


4. ปัญหาการเมือง


5. ปัญหาเด็กติดเกม


6. ปัญหาฆ่าตัว


7. ปัญหาความเครียด


8. ปัญหาประเทศไม่ช่วยเหลือธุกิจส่งออกเท่าที่ควร


9. ปัญหาคนจนถูกเอาเปรียบ


10. ปัญหาข้าราชการกดขี่ประชาชน


12. ปัญหาไม่เอาผิดราชการที่ทำผิดอย่างจริงจัง


13. ปัญหาขาดการศึกษาปริญาตรี


14. ปัญหาความเหลื่อมล้ำชัดเจนคน 1% ของประเทศไทยถือครองทรัพย์สินประเทศ 58% จากทั้งหมด


15. ปัญหาแบ่งพักแบ่งพวกทางการเมืองชัดเจน ไม่ได้ช่วยกันสร้างชาติให้ดีขึ้น มีแต่พวกนายพวกฉัน


18. ปัญหาไม่เก็บภาษี ที่ดิน จากคนรวย


19. ปัญหาจราจรยังไม่ทั่วถึง


20. ปัญหาคนจนถูกหลอกลวง


21. ปัญหาเด็กติดเกมส์


22. ปัญหาภาคหน่วยงานรัฐล่าสมัย


23. ปัญหาเงินใต้โต๊ะ


24. ปัญหา อบต.องค์การบริการส่วนตำบล คอรัปชั่นทั่วประเทศ


25. ปัญหา ภาครัฐไม่กลัวการโกง


26. ปัญหาการจ่ายเงิน ให้ภาครัฐ 25-30% อ้างเป็นค่าคอมมิชชั่น


27. ปัญหาคนจนทำมาหากินไม่เป็น ไม่มีตลาดรองรับ ชอบทำตามกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ


28. ปัญหาสินค้าเกษตรขาดการต่อยอด


29. ปัญหาเกษตรใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไป


30. ปัญหาสุขภาพ


31. ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ


32. ปัญหาคนแก่ถูกทอดทิ้ง


33. ปัญหาคนเร่ร่อน


34. ปัญหาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำ


35. ปัญหาเรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานตรงสาย


36. การลัก การขโมย การปล้น


37. ปัญหาขาดการส่งเสริมเทคโนโลยีในประเทศ


38. ปัญหาการเลือกตั้งแล้ว เลือกแล้วไม่ทำตามนโยบายที่ตั้งไว้


39. ปัญหารวยกระจุก จนกระจ่าย


40. ปัญหาขาดนักพัฒนา นักประดิษป์


41. ขาดการส่งเสริมธุรกิจส่งออกแบบจริงจัง เช่นจัดงานแสดงสินค้าไทยไปต่างประเทศทั่วโลก


42. ภาครัฐไม่ช่วยหาสินค้าและธุรกิจเพื่อส่งออก


43. ปัญหาสินค้าตกต่ำ เพราะส่งออก ไม่ได้


44. ปัญหาขาดการช่วยเหลือ ภาคเกษตรเพื่อการค้า


45. ปัญหาการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย หรือนโยบายเอื้อผลประโยชน์ตัวเอง


46. ปัญหาหนี้สินครัวเรือน


46. ปัญหาขาดการออม


47. ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่าย


48. ปัญหา นักการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว


49. ปัญหาการศึกษาไม่มีคุณภาพ


50. ปัญหาการศึกษาบางกลุ่มมีมากเกินไป เช่นครูจบเยอะเกินความจำเป็น


51. ปัญหาการศึกษาจบแล้วไม่มีที่ทำงานรองรับ


52. ปัญหาภาครัฐ ไม่ถ่วงดุลอำนาจ ไม่มีคนเอาผิด


53. ปัญหาการกระจ่ายรายได้


54. ปัญหาเห็นแก่ตัว


55. ปัญหาหนี้สินเกินตัว


56. ปัญหาการค้ามนุษย์


57. ปัญหาโรคเอดส์


58. ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเน่าเสีย เสียงเป็นพิษ ขยะมูลฝอย


59. ปัญหาโรคเอดส์


60. ปัญหาที่ดินปล่าวไม่ใช้ประโยชน์ คนรวย


61. ปัญหาเด็กขาดสารอาหาร


62. ปัญหาพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลื้ยงเด็ก


63. ปัญหาสุขภาพของเด็ก


64. ปัญหา ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น


65. ปัญหาคนมีสีไม่กลัวกฎหมาย


66. ปัญหาสินค้าไทยขาดคุณภาพ


67. ปัญหาสินค้าล้นตลาด


68. ปัญหาประเทศไทยขาดรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั่วประเทศ


69. ปัญหาสังคมไทยนิยมของนอก


70. ปัญหาภาครัฐค้าขายส่งออกไม่เก่ง


71. ปัญหาเด็กไทยไม่กล้าแสดงออก


72. ปัญหาธุรกิจคนไทยขาดการส่งเสริม ทำให้ธุรกิจต่างชาติเข้ามาครอบงำ


73. ปัญหาต่างจังหวัดไม่มีงานทำ


74. ปัญหาความแห้งแล้ง


75. ปัญหาธรรมชาดิ น้ำท่วม


76. ปัญหาsme สู้รายใหญ่ไม่ได้


77. ปัญหา ภาครัฐไม่เข้าใจธุรกิจ ค้าขายไม่เป็น 


78. ปัญหาขาด ศูนย์รวมห้างชอปปิ้ง สินค้าไทยแลนด์ เพื่อการส่งออก


79. ปัญหาเอกชนนำหน้าขับเคลื่อนประเทศ รัฐคือผู้ตาม


80. ปัญหาเงินไหลออกนอกประเทศในสินค้า ที่ประเทศไทยผลิตได้


81. ปัญหาประเทศไทยต้องรวยขึ้น เน้นส่งออกและหาเงินเข้าประเทศให้มากขึ้น (หน้าที่ของรัฐผู้ส่งเสริมกำหนดมาตราฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วยหาช่องทางส่งออก บริโกคภายในประเทศไม่ได้ทำให้ประเทศรวยขึ้น)


โดย : คม 06 ก.พ. 2562 01:21:25 น.
ดู 53 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้