เหตุผลที่คนนอนไม่หลับ พร้อมแนวทางแก้ไขแบบธรรมชาติ

#เหตุผลที่คนนอนไม่หลับ #พร้อมแนวทางแก้ไขแบบธรรมชาติ
**บทความนี้ยาวหน่อยแต่รับรองว่าเป็นประโยชน์แน่นอนค่าาา**
.
#สาเหตุอาการนอนไม่หลับ
1. สิ่งแวดล้อม
1.1 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
สภาวะของสิ่งแวดล้อมที่รบกวนการนอนมากก็คือการเดินทางข้ามคืนไปกับรถยนต์โดยสาร สภาพการนอนที่คับแคบจนแทบเหยียดตัว หรือเปลี่ยนอิริยบทไม่ได้ อากาศที่ร้อนไปหรือเย็นไป การกระแทกขึ้น ๆ ลง ๆ หรือเบรกกะทันหันของรถโดยสาร รวมไปถึงอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไปในสถานที่ต่างๆขณะนอนย่อมส่งผลกระทบให้การนอนหลับได้
1.2 สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงวงจรการนอน
ปกติคนเราจะนอนกลางคืน และตื่นเช้า แต่บางอาชีพไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ประจำ โดยเฉพาะบุคคลที่ต้องทำงานสลับกันไปมาใน 3 ผลัดของแต่ละวัน เช่น ยาม พยาบาล ดังนั้นวงจร การหลับตื่นของเขาจะถูกรบกวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หรือการปรับเปลี่ยนงานใหม่ ก็อาจทำให้เกิดการนอนไม่หลับได้ หรือการเดินทางข้ามทวีปก็จะมีปัญหาเพราะต้องเปลี่ยนเวลานอนไปตามประเทศนั้นๆ
.
2. สภาพร่างกาย และสารบางชนิด
2.1 ความเจ็บปวด
คนไข้หลังผ่าตัดทุกราย จะบ่นนอนไม่หลับเพราะปวดแผลบางคนจะลืมความเจ็บปวดขณะทำงาน เช่น ปวดหลัง ปวดแผล เพราะในขณะทำงานจิตใจจดจ่ออยู่กับงานในหน้าที่ แต่พอถึงเวลานอนก็จะมีอาการปวดหลัง จนทำให้นอนไม่หลับ
2.2 สภาพร่างกายที่ไม่ได้รับความสบาย เช่น การนอนในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความรู้สึกปวดเมื่อย หนาว เย็น
2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน
บางคนจะนอนไม่หลับถ้าท้องว่าง หรืออิ่มจนอึดอัดเกินไป สารอาหารบางชนิดที่มีผลต่อการนอนหลับหรือผู้ที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการจะมีปัญหาการนอน
2.4 เหล้า
สารที่มีอัลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เหล้า หรือ เบียร์ ชนิดใดหากดื่มมากๆ จะมีผลรบกวนการนอนที่ทำให้หลับไม่สนิท กระสับกระส่าย รู้สึกนอนไม่อิ่ม หรือการหยุดดื่มเหล้ากะทันหันในผู้ที่ดื่มเป็นประจำหรือผู้ที่ติดเหล้าก็จะทำให้นอนไม่หลับ ฝันมากและมักฝันร้าย เป็นเวลาหลายคืน
2.5 ยา
การใช้ยาบางชนิดจะมีผลต่อการนอนโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้น ซึ่งถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆ เช่น ยา ในกลุ่มแอมเฟทตามีน (ยาบ้า) หรือคาเฟอีนที่อยู่ในน้ำชา กาแฟ และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำอัดลมบางประเภท ยาแก้หอบหืดบางชนิดการหยุดยาบางชนิด อย่างกะทันหันจะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับไประยะหนึ่งโดยมากมักเป็นยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เช่น ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยาที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า หรืออาการทางจิตเป็นต้น
2.6 สภาวะการนอนบางประการ เช่น ฝันร้าย ละเมอเดิน การเจ็บหน้าอกในตอนกลางคืน ซึ่งส่วนมากจะก่อให้เกิดปัญหาในแง่การหลับไม่สนิทและตื่นบ่อยๆ กลางดึก
2.7 โรคที่เกี่ยวข้องกับการหลับ เป็นสาเหตุที่พบได้น้อย แต่ถ้าเป็นมักจะเรื้อรังแสดงออกในลักษณะของการหลับๆ ตื่นๆ ที่สำคัญ มี 3 แบบคือ กลุ่มอาการกล้ามเนื้อกระตุกในเวลากลางคืน, กลุ่มอาการที่มีการปวดกล้ามเนื้อขาในท่านอน, กลุ่มอาการที่มีการหยุดหายใจเป็นพักๆ ในขณะหลับ
2.8 โรคตามระบบต่างๆ มีโรคทางกายหลายชนิดที่ส่งผลให้นอนหลับยากหรือหลับไม่สนิท เช่น โรคคอหอยพอกเป็นพิษ ต่อมธัยรอยด์ทำงานต่ำๆ ภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น
2.9 อายุ และความชรา พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการนอนน้อยลง การหลับจะตื้นขึ้นทำให้หลับไม่สนิท ซึ่งการนอนหลับของบุคคลจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุประมาณ 35 ปี ส่วนในคนหนุ่มสาวจะหลับยาก ถ้าเริ่มหลับได้จะหลับได้ตลอด ส่วนคนสูงอายุไม่มีปัญหาตอนเข้านอน แต่จะหลับยาก ช่วงหลับสนิทมีน้อย มีความแปรปรวนของระยะการนอนหลับมากตื่นบ่อยตลอดคืน และมักตื่นเช้าตรู่ พร้อมกับรู้สึกว่านอนหลับไม่เพียงพอ
2.10 การหายใจลำบาก
เป็นภาวะที่บุคคลรู้สึกไม่สามารถหายใจได้อย่างสะดวกตามปกติ มีความยากลำบากในการหายใจ ต้องใช้ความพยายามในการหายใจเพิ่มขึ้น มักมีความรู้สึกหายใจได้อากาศไม่เพียงพอร่วมด้วย มักพบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2.11 การไอ
การไอเป็นกลไกการป้องกันของร่างกายในการพยายามที่จะขจัดฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ อาการไอที่เกิดขึ้นขณะหลับจะกระตุ้นร่างกายให้ตื่นได้หรือถ้าไอเป็นชุดติดต่อกันนานจะทำให้ไม่สามารถนอนหลับได
2.12 บุหรี่
สารนิโคตินในบุหรี่ ทำให้มีการหลังสารเคมีโคลานินมากขึ้นทำให้อัตราการเต้นของหัวใจ และระดับความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้นอนหลับยาก คุณภาพการนอนหลับลดลง
2.13 การถ่ายปัสสาวะ
การถ่ายปัสสาวะบ่อยหรือกั้นปัสสาวะไม่อยู่ เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การถ่ายปัสสาวะบ่อยอาจเป็นมาจากโรคทางกาย เช่น เบาหวานภาวะหัวใจล้มเหลว และพบว่าการถ่ายปัสสาวะบ่อยในตอนกลางดึกมักเกิดร่วมกับการมีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี
.
3. สภาวะทางจิตใจ
3.1 ความกังวล
ความกังวลเป็นความไม่สบายใจที่เกิดจากการคาดการณ์ล่วงหน้าหรือ กลัวไปเกินเหตุที่เป็นจริง เช่น กลัวสอบได้คะแนนไม่ดี กลัวผู้บังคับบัญชาไม่ชอบ กลัวการพูดต่อที่สาธารณชน ฯลฯ ทำให้เกิด ความฟุ้งซ่าน คิดเล็กคิดน้อย คิดกลับไปกลับมา ทำให้เป็นสาเหตุที่เข้านอนแล้วทำให้นอนไม่หลับ
– ความกังวลชั่วคราว เกิดจากการประสบเหตุการณ์ที่น่ากังวล เกิดได้กับทุกๆ คน เช่น ใกล้สอบ กำลังถูกสอบสวนความผิด ต้องไปรับผิดชอบงานใหม่ ตกงาน ขัดแย้งกับคนรัก ฯลฯ ความเป็นห่วง ครุ่นคิด และคาดการณ์ไปต่างๆ นานา เป็นสาเหตุของการเข้านอนแล้วไม่หลับ
– ความกังวลเรื้อรัง เป็นความกังวลที่เป็นมานานจนมีลักษณะเป็นแนวโน้มของบุคคลนั้น ทั้งๆที่ไม่มีสาเหตุให้น่ากังวลมาก การนอนไม่หลับในกรณีนี้มักเกิดจากความวิตกกังวล
– ความกังวลทั่ว ๆ ไป เกิดจากนำเอาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเล็กและใหญ่มาครุ่นคิดและคาดการณ์ล่วงหน้า คนเหล่านี้เวลาถูกถามจะงง ตอบอะไรไม่ถูกหรือตอบว่าไม่ทราบ
– ความกังวลเฉพาะ เกิดจากความขัดแย้งภายในจิตใจที่มักจะสัมพันธ์กับการนอน ที่พบบ่อยๆ คือ การกลัวว่าจะมีคนมาทำร้าย หรือ กลัวว่าตนเองจะไปทำร้ายผู้อื่นกลัวว่าหลับไปแล้วจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก กลัวตาย เป็นต้น
– ความกังวลที่เป็นสัญญาณนำของโรคจิต การนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยในคนที่กำลังจะเป็นโรคจิต เพราะโรคจิตนั้นเป็นความแปรปรวนของจิตใจอย่างรุนแรง มีการเบี่ยงเบนความคิดและการรับรู้ไปอย่างมาก จนทำให้มีบุคลิกหรือแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติไป โดยอาการจะเริ่มกังวลอย่างมากก่อนจนทำให้นอนไม่หลับ ผลจากการไม่ได้นอนหลับพักผ่อน ยิ่งจะเป็นแรงกดดันให้ผู้ป่วยแสดงอาการทางจิตชัดเจนยิ่งขึ้น
– ความตึงเครียด ที่จริงก็คือความกังวล ต่างกันก็คือ แทนที่ความกังวลจะแสดงออกทางความรู้สึกหรือความคิดเป็นหลัก กลับไปแสดงออกทางร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อ อย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดอาการปวด เมื่อย ต้นคอ, หลัง, รอบ ๆ ศีรษะ จะเกิดอาการนอนไม่หลับ
– ฝันผวาหรือฝันกังวลหรือฝันร้าย เป็นภาวะที่ทำให้มีการนอนไม่หลับหรือตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้าย จนทำให้นอนไม่หลับ
.
#แนวทางการแก้ไขแบบธรรมชาติ
วันนี้แอดมินมีตัวช่วยเรื่องการนอนหลับ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริ
กับ นวัตกรรมเพื่อการนอนหลับรูปแบบใหม่

 สเปรย์ฉีดหมอน Natural Mist Anti Stress Formula - Lavender & Bergamot
สเปรย์ฉีดหมอน Natural Mist Anti Stress Formula - Lemon Grass 
.
 ช่วยผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด
 ช่วยบรรเทา อาการนอนไม่หลับ
 ปรับ​ระดับฮอร์โมน ให้อารมณ์ดี
 กลิ่นหอม ทำให้คุณเคลิ้ม....
 พบความสุขจากการพักผ่อนด้วย Aroma Therapy 
—————————————————————
Klurm คือผลิตภัณฑ์ Home Spa ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงศาสตร์ Aroma Therapy ได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
กับผลิตภัณฑ์ นเชอรัล มิสท์ สเปรย์ฉีดที่หมอน และห้องนอน สูตรผ่อนคลายความเครียด ผลิตจากน้ำมันหอมระเหย 100% ช่วยให้สดช่ืนและปลอดโปร่ง ลดความเครียดจากการทำงาน สมบูรณ์แบบของการนอนหลับได้เต็มอิ่ม ด้วยศาสตร์ Aroma Therap
—————————————————————
ติดต่อสอบถาม
Line : @Klurm (ใส่ @ ด้วยนะคะ)
หรือกดแอดได้เลยค่ะ https://line.me/R/ti/p/%40ras1413k
Inbox : m.me/klurmofficial
Website : www.klurm.com


โดย : รุ่ง 19 ธ.ค. 2560 21:45:07 น.
ดู 428 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้