(ทั้งหมด 74 กระทู้)
พริกไทย กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 150 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:51:25 น.

เทพธาโร กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 111 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:48:57 น.

ดีปลี กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 117 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:44:53 น.

กุ่มน้ำ กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 118 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:42:10 น.

กระวาน กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 106 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:31:06 น.

กานพลู กลุ่มยาแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 109 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:26:37 น.

สมอไทย กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 107 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:22:26 น.

ส้มเช้า กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 94 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:17:59 น.

ว่านหางช้าง (ว่านแม่ยับ) กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 106 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:12:26 น.

แมงลัก กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 117 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:07:29 น.

มะขามแขก กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 120 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 01:03:13 น.

ผักกาดขาว กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 148 ครั้ง
28 ก.ค. 2562 00:56:17 น.

บานเย็นดอกขาว กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 131 ครั้ง
03 ก.ค. 2562 03:00:42 น.

ตองแตก กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 163 ครั้ง
03 ก.ค. 2562 02:58:00 น.

ชุมเห็ดเทศ กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 134 ครั้ง
03 ก.ค. 2562 02:54:37 น.

จำปา กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 109 ครั้ง
03 ก.ค. 2562 02:50:58 น.

คูน กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 116 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 14:29:47 น.

กาฬพฤกษ์ กลุ่มยาถ่าย

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 119 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 14:27:47 น.

เล็บมือนาง กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 115 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:52:15 น.

มะหาด กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 119 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:50:18 น.

มะเฟือง กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 120 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:44:28 น.

มะขาม กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 122 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:41:24 น.

มะเกลือ กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 102 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:34:19 น.

ทับทิม กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 127 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:31:03 น.

แก้ว กลุ่มยาถ่ายพยาธิ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 121 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 13:06:57 น.

ประเทศไทย ติดโรคเอดส์ 600,000+คน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 118 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 12:48:43 น.

แถบสีเขียวหลายแยกบน ถนน คืออะไร

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 314 ครั้ง
16 มิ.ย. 2562 09:52:44 น.

ฝึกจิต สาธารณะ ทุกหน่วยงานต้องสร้างกฎระเบียบ เพื่อให้คนทำตาม

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 237 ครั้ง
14 มิ.ย. 2562 22:59:00 น.

สารภี กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 178 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:34:16 น.

มะลิลา กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 142 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:31:39 น.

พิกุล กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 127 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:28:40 น.

พยอม กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 130 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:26:56 น.

บุนนาค กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 132 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:24:32 น.

บัวหลวง กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 120 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:21:28 น.

บัวบก กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 116 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:19:11 น.

เตยหอม กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 139 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:17:36 น.

กุหลาบมอญ กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 141 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:13:43 น.

การะเกด กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 137 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:11:41 น.

กระดังงาไทย กลุ่มพืชหอม เป็นยาบำรุงหัวใจ

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 109 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 02:02:12 น.

อัคคีทวาร กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 117 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:57:00 น.

ว่านมหากาฬ กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 136 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:54:45 น.

มะยม กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 121 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:52:40 น.

พิลังกาสา กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 124 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:50:38 น.

เหงือกปลาหมอ กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 127 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:48:27 น.

เปล้าน้อย กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 128 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:45:07 น.

ใบระบาด กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 127 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:42:47 น.

นางแย้ม กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 106 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:38:18 น.

ทองพันชั่ง กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 130 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:35:16 น.

ขมิ้นชัน กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 98 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:32:54 น.

ข่า กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน

โดย : beepee
ตอบ 0 ครั้ง ดู 100 ครั้ง
27 พ.ค. 2562 01:31:04 น.

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้