กฎของโอห์ม

กฎของโอห์ม(Ohm s Law)

ถ้าจะให้มีกระแสไหลผ่านความต้านทาน จะต้องมีแรงดันคร่อมตัวต้านทาน  กฎของโอห์มแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน(V) กระแส (I) และความต้านทาน (R) สามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ 3 อย่างคือ:

 

V = I × R หรือ I = V/R  หรือ R = V/ I

ในเมื่อ:

V = แรงดัน หน่วยเป็นโวลท์ (V)

I  = กระแสหน่วยเป็นแอมป์(A)

R = ความต้านทานหน่วยเป็นโอห์ม () หรือ: V = แรงดัน หน่วยเป็นโวลท์  (V)

I  = กระแสหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ (mA)

R = ความต้านทานหน่วยเป็นกิโลโอห์ม  (k)

สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่หน่วยแอมป์ดูจะสูงไปส่วนหน่วยโอห์มก็ต่ำไป  หน่วยที่ใช้บ่อยในการวัดกระแสคือมิลลิแอมป์(mA)และความต้านทานจะเป็นกิโลโอห์ม(k) 1 mA = 0.001 A และ 1 k = 1000 .

จากสมการกฎของโอห์มใช้แทนค่าด้วยหน่วย V, A และ  หรือจะใช้หน่วย  V, mA และ k ก็ได้ โดยไม่ต้องแปลงหน่วย  แต่ถ้าใช้การผสมหน่วยที่นอกเหนือจากนี้จำเป็นต้องแปลงหน่วยเสียก่อน   ระหว่าง mA และ A หรือ k และ 

 

กฎของโอห์ม

เราสามารถใช้สามเหลี่ยม VIR ช่วยในการจำกฎของโอห์มทั้งสาม   โดยให้เขียน V, I และ R เป็นสามเหลี่ยมดังรูปเหลืองขวามือ

ถ้าจะคำนวนหาแรงดัน V: ให้วางนิ้วทับ V

ที่เหลือจะมองเห็น I R ดังนั้นสมการก็คือ V = I × R

ถ้าจะคำนวนกระแส I: ให้วางนิ้วทับ I

ที่เหลือจะมองเห็น V อยู่เหนือ R ดังนั้นสมการก็คือ I = V/R

ถ้าจะคำนวนความต้านทาน R: ให้วางนิ้วทับ R

ที่เหลือจะมองเห็น V อยู่เหนือ I ดังนั้นสมการก็คือ R = V/I

 

การคำนวนกฎของโอห์ม

ใช้วิธีการต่อไปนี้เป็นแนวทางในการคำนวน:

เขียนค่าลงไป  หากจำเป็นก็แปลงหน่วย

เลือกสมการตามที่ต้องการ(โดยใช้สามเหลี่ยม VIR )

แทนตัวเลขในสมการและคำนวนหาคำตอบ

 

ตอนนี้จะเห็นได้ว่า ง่ายมาก

แรงดัน 3 V ป้อนคร่อมตัวต้านทาน 6   จะมีกระแสไหลเท่าไหร่?

ค่า: V = 3 V, I = ?, R = 6 

ใช้สมการ: I = V/R

แทนตัวเลข: จะได้กระแส I = 3/6 = 0.5 A

 

 

หลอดไฟต่อกับแบตเตอรี่ 6 V มีกระแสไหลผ่านf 60 mA  หลอดจะมีความต้านทานเท่าไหร่?

ค่า: V = 6 V, I = 60 mA, R = ?

ใช้สมการ: R = V/I

แทนตัวเลข: จะได้ความต้านทานหลอด R = 6/60 = 0.1 k = 100 

(กระแสใช้หน่วย mA เวลาคำนวนออกมาจะได้ความต้านทานมีหน่วยเป็น k)

 

 

ตัวต้านทาน 1.2 k มีกระแสไหลผ่าน  0.2 A  จะมีแรงดันตกคร่อมเท่าไหร่?

ค่า: V = ?, I = 0.2 A, R = 1.2 k = 1200 

(1.2 k แปลงเป็น 1200  เพราะ A และ k จะต้องไม่ใช้ด้วยกัน)

ใช้สมการ: V = I × R

แทนตัวเลข: จะได้แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน V = 0.2 × 1200 = 240 V

 

http://icelectronic.com/beginner/study/ohmlaw.htm

 


โดย : มิตรภาพ 28 ธ.ค. 2561 23:42:08 น.
ดู 41 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้