"หุ้นเพิ่มทุน" เป็นสิ่งดีกับผู้ถือไหมครับ? หุ้นขึ้น XR

set.or.th  ศัพท์ทื่น่ารู้ 

 

XD, XR, XW, XS, XT, XI, XP, XA

เครื่องหมายแสดงการไม่ได้รับสิทธิต่างๆ

เครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงไว้บนหลักทรัพย์เป็นระยะเวลาล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ ในกรณีตราสารทุน และล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ ในกรณีตราสารหนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดเครื่องหมายประเภทดังกล่าวไว้บนหลักทรัพย์ใด หมายความว่า ราคาที่เสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่ขึ้นเครื่องหมายนั้น เป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้หรือจะให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้น และ

ผู้ซื้อหลักทรัพย์นี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ประเภทที่ระบุจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนี้

 

    XD (Excluding Dividend) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

    XR (Excluding Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

    XW (Excluding Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

    XS (Excluding Short-term Warrant) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น

    XT (Excluding Transferable Subscription Right) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้

    XI (Excluding Interest) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับดอกเบี้ย

    XP (Excluding Principal) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินต้นที่บริษัทประกาศจ่ายคืนในคราวนั้น

    XA (Excluding All) : ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิทุกประเภทที่บริษัทประกาศให้ในคราวนั้น

 

คำตอบที่1

นึกภาพง่ายๆครับ

คุณเปิดบริษัท แล้วขาดสภาพคล่อง เงินหมุนไม่พอ

คุณบอกหุ้นส่วนว่า ขอให้ทุกคน ใส่เงินเพิ่ม

คุณว่า ทุกคนเห็นด้วยหรือไม่

คุณจะเอาเงินเพิ่ม คุณก็บอกแต่ข้อดีให้หุ้นส่วนเคลิ้ม

ว่าเราจะขยายกิจการ กำไรก็จะเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นบางคน มองโลกแง่ดี(หรือปล่าว) ดันเคลิ้มกับคุณ ยอมใส่เงิน

ผู้ถือหุ้นบางคน มองโลกแง่ร้าย(หรือรู้ทัน) บอกใส่เงินให้โง่หรือ กิจการไม่รอดหละสิ

งั้นผมขายหุ้นคืนให้คุณละกัน

 

สรุป เพิ่มทุนในตลาด เขาจะทยอยขายหุ้นเก่า เพื่อเอาเงินไปซื้อเพิ่มทุน

ถ้าไม่คิดจะเพิ่มแน่นอน ไม่มีใครถือหุ้นหรอกครับ

มันไดลูทปล่าวๆ

 

คำตอบที่2

ผมจะเล่าประสบการณ์ ให้ฟังนะครับ ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์ กับหุ้นเพิ่มทุน ทั้งดีและไม่ดี

อันดับแรกขออนุญาติ ตอบคำถามเจ้าของกระทู้ก่อนนะครับ คำตอบคือมี ทั้งดีและไม่ดี

1) เพิ่มแล้วดีดูยังไง (ความคิดเห็นส่วนตัว)

- กิจการกำลังโตเพิ่มเอาไปขยายกิจการ (ดีกว่าไปกู้เงินเพราะมีต้นทุน) 

- เพิ่มที่ ราคาไกล้เคียงกับราคา ตลาด เกิด dilution น้อย

- ดูประวัติผู้บริหาร และ ธรรมาภิบาลของบริษัท

2) เพิ่มแล้วไม่ดีดูยังไง  (ความคิดเห็นส่วนตัว)

- เพิ่มทุนแต่ไม่มีความชัดเจนว่าเพิ่มเอาไปทำอะไร

- เพิ่มทุนไปใช้หนี้

- เพิ่มทุนเพื่อเอามาเป็นสภาพคล่อง

- เพิ่มต่ำกว่าราคา ตลาดมากเกินไป

- เพิ่มในสัดส่วนเยอะเกินไป เช่น 1:4

สรุปง่าย ๆ เพิ่มทุนเอาไปลงทุนหาเงิน ดี เพิ่มทุนเอาไปใช้หนี้ เอาไปหมุนไม่ดี ครับ

 

 

คำตอบที่3

ก่อนอื่นผลกระทบ ต่อผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ เป็นผลกระทบในเชิงลบในระยะสั้น เพราะราคา จะเกิด dilution ถ้าเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาด

ราคาหุ้นจะร่วง เพราะนักเก็งกำไรระยะสั้นที่ไม่ต้องการเพิ่มทุน และคนที่ไม่มีเงินเพิ่มทุน จะเทขายหุ้นออกมา บางครั้งลงเยอะกว่า dilution

ระยะยาวแล้วถ้าบริษัทไม่สามารถทำกำไรเพิ่มได้ ปันผลที่ได้รับจะน้อยลงเพราะ รายได้เท่าเดิมแต่ตัวหารเพิ่มขึ้น 

การเพิ่มทุน เท่าที่ผมรู้ มีอยู่ 2 แบบ (ขาดตกตรงไหนไป ท่านผู้รู้ก็ช่วยเสริมนะครับ)

1) เพิ่มด้วย Warrant (หุ้นที่ขึ้น XW) อันนี้ผมอธิบายสั้นก็แล้วกันนะครับ

ส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มทุนโดยให้สิทธิ์ ผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สิทธิ์ ซื้อหุ้นตามราคาใช้สิทธิ์ อันนี้ สรุปสั้นคือ ให้ใบจองซื้อมา

ถ้าไม่มีเงินซื้อ หรือไม่มีเงินซื้อ หรือซื้อแล้วขาดทุน เราก็ขายใบจองให้คนอื่นต่อไป  ส่วนใหญ่ ถ้าบริษัทหรือ ผู้บริหาร

ต้องการใช้เงิน ก็จะทำราคาหุ้นมาสูงกว่าใบจอง เพื่อให้ ผู้ถือใบจอง หรือ warrant ใช้สิทธิ 

สรุป ข้อดี ของ warrant ผู้ถือหุ้นมีทางเลือก ว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่ม

2) เพิ่มด้วยหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นที่ขึ้น XR)

การเพิ่มทุนแบบนี้ต่างจาก warrant ตรงที่บังคับว่าต้องเพิ่ม เราจะไม่เพิ่มก็ได้ แต่สุดท้ายเราจะขาดทุนเมื่อถึงวัน XR

ถ้าไม่อยากเพิ่ม ก็ต้องขายหุ้นทิ้ง ไม่ถือจนถึงวัน XR ของก่อน ถ้ายังอยากถือ ก็ไปซื้อกลับหลัง XR

การเพิ่มทุน แบบนี้ มีสอง ประเภท คือ 

2.1 ) PO (Public Offer) คือเพิ่มทุนโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มก่อน ในกรณีที่ดีก็เพิ่มไปครับ ไม่มีอะไรน่ากลัว ที่น่ากลัวคือ

บรษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาล ตัวนี้เป็นช่องทางที่ พวกผู้บริหารใช้สูบเลือดผู้ถือหุ้นรายย่อย เอาไปใช้จ่ายเรี่ยราด หรือ โยกย้ายเงิน

ไปเข้ากระเป๋าตัวเอง เพิ่มทุนเท่าไหร่ก็ขาดทุนเดี๋ยวเพิ่ม ๆ อยู่นั่นแหละ หุ้นแบบนี้ ห่าง ๆ ไว้เลยครับ

2.2) PP (Private Placement) การเพิ่มทุนให้บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง อันนี้เข้าใจง่าย ๆ คือ เพิ่มทุนให้รายใหญ่ครับ

อันนี้ผู้ บริหารจะมีการไป โรดโชว์ หรือ เชฺิญนักลงทุนรายใหญ่มาลงทุน (ผมชอบเพิ่ม ถ้ามีการเพิ่ม PO คู่กันไปด้วย ที่ราคาเท่ากัน)

แบบนี้ค่อนข้างดี เพราะผมมองว่า รายใหญ่ลงเงินเยอะเค้าคงไม่ซั๊วเพิ่ม แต่ถ้าเพิ่มต่ำกว่า ราคาตลาดมากก็ไม่ดีครับ

เพราะมันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย  แต่การเพิ่ม PP ก็ต้องระวังนะครับ บางที่ตอนเพิ่มราคาไกล้เคียงกับราคาตลาด

แล้วก็ลาก ราคากันมาจนเลยราคาเพิ่มทุนไปมาก พอหุ้น PP เข้าเทรด รายใหญ่ก็โยนของให้เม่า รายย่อย ก็มี

 

สรุปสั้น ๆ เลยนะครับ หุ้นเพิ่มทุนถ้ามีข่าวออกมา ราคาตกแน่ ๆ ครับ ในระยะสั้น เพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีการลากทำ ราคาขึ้นมารอรับ dilution ก่อน

ยาวไปแล้วครับ เด๋วมาต่อ REP ถัดไปครับเป็น case study ของผม เล่นจริงเจ็บจริง เม่าจริงเลยครับ

 

คำตอบที่4

หุ้นที่ผมเคยเพิ่มทุนมีดังนี้ครับ

1) NUSA ตัวนี้เพิ่มทุน 5 : 1 @ 1 บาทแถม NUSA-W1 ให้ฟรี  1:1 @1 บาท ราคา ณ ตอนนั้น ลากไป 1.4 บาท หลังนั้นก็ บู้ม

กลายเป็น โกโก้ครั้น ลงไป 75 ตัง ครับ ตัวนี้ผมถือ 70% ของ port ปัจจุบันยังถืออยู่ เป็นตัวยาวของผม แต่ก่อนหน้า ผมขาย NUSA-W1 ไป 23 ตัง

ทุนผม 1.21 warrant ได้มาฟรี่ ดังนั้นต้นทุน ผม เหลือ 1.16 อันนี้ถือมาปีกว่าแล้วครับ เสียเวลาและโอกาสไปเยอะ ตอนนี้กลับมา 1 บาท

ลูก 40 ตังกว่า ๆ หักลบกลหนี้ถ้าผมยัง ถือ NUSA-W1 ด้วยต้นทุนผม ก็น่าจะ ราว ๅ 1.1 ขาดทุนประมาณ 10% ถือมา 1 ปีกว่า

เหตุผลในการเพิ่มทุน เพื่อเอาไป ทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จภายใน 1-3 ปี แค่นี้แหลครับเด๋วจะกลายเป็นเชียรหุ้น

2) WAT เดิม คือ LL ไม่แรกผมคือ 38 ตังเจอเพื่อทุน 1:4 ที่ 9 ตัง กับแจก warrant จากนั้นบู้ม ยิ่งกว่าโกโก้ครั้น 

ราคาหุ้นเหลือ 12 ตัง ผมก็กัดฟันเพิ่มครับ แล้วมีเวอร์ไพรช์ ตามมา คือเพิ่มทุนอีกรอบ 1:4 @ 3 ตัง ทีนี้ บู้ม ๆ ๆ ๆ ๆ T_T เหลือ 3 ตัง

แต่มติไม่ผ่าน ที่ประชุมเลยเพิ่มไม่ได้ สรุปว่า diilut ฟรี ๆ สิทธิเพิ่มทุนก็ไม่ได้ ปัจจุบันกลับมา 7 ตังละ บังเอิญผมใส่นิดเดียว และเล่นเอามัน

ผมรู้ความเสี่ยงดี และพร้อมจะโยนเงินก้อนนี้ททิ้งอยู่แล้วครับ เรียกถือไปเผื่อฟลุ้ก N-PARK ยังไป 20 ตังได้เลย เอาดิเจ้าอึกกว่าผมก็กินตังไป 555

คงไม่ต้องบอกนะว่าผมยังถืออยู่

3) TSF อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเพื่ม ครับ เข้าไป 80 ที่ 92 ตัง กำลังกำไรเลย วันต่อมาข่าวเพิ่มทุน 3:1 @40 ตัง แถม TSF-W3 ที่ 1:1 @25 ตัง

ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนทุกครั้ง บู้ม ลงไป 35 ตัง T_T ผมก็เม่าก็เพิ่มทุนไป ก็ได้ warrant มา ก็ดอยกันไปจนมาถึงรอบลาก ลากกลัยมา 70

ตัง ผมก็ขายทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ หลุดดอยกันไป กำไรนิดหน่อย ปัจจุบันไม่มีหุ้นเหลือละ

4) TWZ อันนี้คือ ไม้ในตำนานของผมเลยที่เดียว ตอนนั้น TWZ ราคา 37 ตัง และ TWZ-W2 เข้าเทรด 8 ตังเจ้าก็ลากแม่ไป แถว 40 ตัง

ผมก็จัดลูกเลย 15 ตังแล้วก็บู้ม ดอยครับ ลงไปยัน 5 ตังครับ T_T แต่ผมเป็นเม่าอดทนครับไม่ขาย เพราะ twz วน ๆ อยู่แถว ๆ 35 ตัง

จะลากไปพ้น 40 ตังเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าหาก บริษัทอยากเงินทุนเข้า บริษัท ย้ำอย่างนึงนะครับผมรู้ความเสี่ยง เมื่อผมตัดสินใจโยนเงินลงมา

ผมคิดและยอมรับแล้วถ้าหากมันจะกลายเป็น 0 ผมตามข่าวมาเรื่อย ๆ TWZ ถือว่างบดีนะครับ ตัวอื่นที่เล่นงบเน่าหมด แต่ตัวนี้ไม่

และผมรู้ว่า จะมีการเพิ่มทุน ที่ 35 ตัง ใหผู้ถือหุ้นเดิม และจะมีการเพิ่มทุน PP ที่ 35 ตัง อีกประมาณเท่า market cap ขณะนั้น

และคิดว่า TWZ จะผันไปไปทำ อสังหา ผมเลยซื้อแม่ และถือจะเอา XR และ warrant แต่ ณ วินาทีสุดท้ายก่อนวัน XR ผมตัดสินใจขาย

ไปที่ 35 ตังไม่เอาละ เพิ่มทุนต้องไปหาตังอีกถ้าเกิด dilute แรงมันก็จะเมือนตัวอื่น ผมตัดสินใจ ขาย TWZ ทิ้งหมดที่ 35 ตัง 

แล้วไปซื้อ TWZ-W2 ที่ 5 ตังอีก 1 เท่าตัวทุนเฉลี่ยผมจึงเหลือ 10 ตัง หลังจากนั้นมีข่าว กลุ่มเสี่ยยักษ์ เข้า PP มันก็วิ่ง จาก 33 ตัง  

ไป 70 ตัง TWZ-W2 วิ่งจาก 5 ตังไป 33 ตัง แต่ผมขายไปครึ่งนึง ตอน 23 ตังเอาเงินนต้นคืน ถือหุ้นฟรีลุ้นต่อไป สรุปไม้สุดท้าย ผมได้ 5 เด้ง

แต่ไม่ขาย ปัจจุบัน เหลือ 15 ตัง ได้แค่ 2 เด้ง จะหมดอายุเดือนหน้า ถ้าไม่ลากก็เตรียมเงินไว้เพิ่มทุนละครับ  

 

มันส์ มั๊ยครับหุ้นเพิ่มทุน ตะละตัวผ่านจุดติดลบ >60% ทั้งนั้น ไม่เม่าจริงถือไม่ได้นะครับ T_T 

 

ปล TWZ นี่ผมกล้าถือเพราะผมเคยเห็นหุ้นอย่าง TGPRO ตอน 20 ตัง MAX ตอน 15 ตัง RICH ตอน 28  พวกนี้เป็นหุ้นปั่นในลิสผม

และมันวิ่งทุกตัวครับ ผมถึงกล้าเดิมพันเพราะ TWZ ดูดีกว่าทุกตัวที่ผมมีในลิส  เป็นไงครับ ผมเม่าดีมั๊ยครับ 5555

https://pantip.com/topic/32374356


โดย : มิตรภาพ 21 ก.ย. 2560 19:20:33 น.
ดู 139 ครั้ง
0 0

ความคิดเห็น :

#ข่าวประชาชน #สาระ #ข่าวสาร #เด็ดๆ #ตลก #ขำขำ #วิชาการ #บันเทิง #ดารา #มาแรง #วีดีโอ #น่ารู้